Centrum pro rodinu
Jitřenka Hranice

736 239 179
cprhranice@ado.cz

MENU

Pro snoubence

V Olomoucké arcidiecézi je příprava na manželství rozdělena na tzv. kněžskou a manželskou část. V praxi to znamená, že oba snoubenci absolvují část přípravy na manželství s knězem a druhou část s manželskými páry.  S přípravou začněte co nejdříve - z organizačních důvodů ideálně alespoň 6 měsíců před plánovaným termínem svatby. Obě části můžete absolvovat souběžně, nicméně ze všeho nejdříve nejprve navštivte kněze.


-  Probírá se nejen průběh a náležitosti vlastního obřadu, ale také vlastní teologická podstata svátosti manželství, kterou se chystáte uzavřít.
-  Administrátor farnosti místa sňatku, oddávající a ten, který vás připraví, nemusí být jedna a tatáž osoba.  Zodpovědným za náležitosti sňatku je však administrátor farnosti, kde proběhne sňatek, proto je dobré zajít nejprve za ním.

 

- I zde se bude mluvit o životě ve víře, ale také o konkrétních praktických tématech. Všechna setkání jsou vedená s důrazem na podporu komunikace mezi snoubenci. Lektoři postupně odpřednáší 4 témata a předloží snoubencům také různé tipy ke vzdělávání či k společně strávenému času.
- Příprava je buď zdarma, nebo snoubenci přispívají na režijní náklady kurzu. 
U víkendových kurzů se hradí ubytování a strava.

Manželskou část přípravy máte možnost absolvovat různým způsobem:

   ►   ŠKOLA PARTNERSTVÍ -  Jedná se o kurz sestávající ze 6 víkendů, termínově říjen-duben, konající se v Rajnochovicích. Vztahová témata se zde probírají mnohem více do hloubky, máte dostatek času na komunikaci v páru, zažijete spolu netradiční situace a navážete i nová přátelství s lidmi prožívajícími stejné údobí života. 

   ►   BEZPROSTŘEDNÍ PŘÍPRAVA - Probíhá během celého roku kromě letních prázdnin!!! Jednotlivá setkání organizují buď Centra pro rodinu v jednotlivých děkanátech nebo vám potřebné informace sdělí váš kněz. Forma přípravy se odvíjí podle možností v děkanátu a v zásadě si můžete zvolit mezi následujícími formami:

                            -   víkendová příprava
                            -   menší či větší skupiny
 
                            -   individuální příprava

 

Termíny a přihlášky a další informace o uvedených formách přípravy najdete na stránkách jednotlivých děkanátních center pro rodinu:

 

HOLEŠOV HRANICE KONICE KROMĚŘÍŽ
KYJOV MORAVSKÁ TŘEBOVÁ      OLOMOUC PROSTĚJOV
PŘEROV STRÁŽNICE ŠTERNBERK ŠUMPERK
UHERSKÉ HRADIŠTĚ    UHERSKÝ BROD VALAŠSKÉ KLOBOUKY        VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ    
VESELÍ NAD MORAVOU       VIZOVICE VSETÍN VYŠKOV
ZÁBŘEH ZLÍN    

 

 Aktuální informace:


Milí snoubenci, 

rozhodli jste se, že chcete prožít svůj život společně a připravujete se na křesťanské manželství.

Základem této přípravy je několik setkání s knězem, který Vás bude oddávat.

Nabízíme Vám také setkání s manželským párem, pověřeným přípravou snoubenců, který Vás může při této přípravě doprovázet. Po domluvě s knězem, v jehož farnosti bude svatba probíhat, si můžete domluvit setkání s jedním z těchto manželských párů, se kterými spolupracujeme.

 

NAŠI LEKTOŘI

Leoš a Radmila AndrýskoviHranice, radka.and @ seznam.cz, Tel.: 737 196 140 

Gabriela a Vladimír Němčákovi, Lipník nad Bečvou, gnemcakova @ seznam.cz, Tel.: 605 923 083

Jana a Radek Šaratovi, Týn nad Bečvou, jana.saratova @ volny.cz, Tel. 736 433 203 

(e-mailové adresy pište bez mezer)

TÉMATA:

  • Já a moje rodina– manželský vztah, vztahy k rodičům, moje hodnoty z rodin, moje očekávání od manželství
  • Víra, vztah k Bohu v manželství – rozdílné prožívání víry, společná modlitba, výchova dětí ve víře, praktický život ze svátosti

  • Muž a žena, komunikace a konflikty – rozdíly mezi mužem a ženou, modely komunikace, řešení konfliktů a odpuštění

  • Sexualita a plánované rodičovství – manželská sexualita, antikoncepce a potraty, přirozené plánování rodičovství


Alternativy:

  • Škola partnerství – více zde
  • Jiná centra – více informací o přípravě snoubenců a ostaních center zde

 

 

 

 

 

Bannery

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Časopis IN

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprhranice@ado.cz