Centrum pro rodinu
Jitřenka Hranice

736 239 179
cprhranice@ado.cz

MENU

Vážení přátelé,

Centrum pro rodinu Jitřenka z.s., IČ 22733787, se sídlem v Hranicích, Školní náměstí 38, je správcem vašich osobních údajů, které nám k naší činnosti poskytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Mgr. Marie Kaňovská. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, a to dle Článku 6, bod 1.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt. V souladu se zákony a nařízeními předáváme některé vaše údaje třetím stranám a to MPSV, Olomouckému kraji a Městu Hranice jako poskytovatelům dotací.

Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnosti údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud je zpracováním vašich údajů porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.

Bannery

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Časopis IN

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprhranice@ado.cz