Centrum pro rodinu
Jitřenka Hranice

736 239 179
cprhranice@ado.cz

MENU

K modlitbám za naše manžele a manželství se setkáváme v úterý na faře v Hranicích. Pokud nás tam nenaleznete nebo bude kostel zamčený, volejte na toto číslo - 775 153 652.

V dubnu se sejdeme 9. v 16 hodin na faře.

Scházíme se vždy jednou za měsíc. Inspirací nám je kniha od Stormie Omartianové Síla manželčiny modlitby, jejíž kapitoly postupně na setkávání pročítáme. V modlitbách se zaměřujeme také na odevzdání. Nesnažíme se manžela předělat podle toho, jak to my vidíme správně, ale hledáme Boží vůli pro něho i pro nás. Modlit se nechodí jen ženy s problémovým manželstvím, ale i ty ženy, které touží modlit se za manžela a hledají způsob, jak.

Článek o knize Síla manželčiny modlitby.

V případě zájmu můžeme pomoci se zakládáním skupiny ve vaší farnosti.

Úvodní modlitba za manžela z knihy:

Pane, pomoz mi být dobrou manželkou. Naprosto si uvědomuji, že jí nedokážu být bez Tvé pomoci. Vezmi mé sobectví, netrpělivost a vznětlivost a proměň je v laskavost, trpělivost a ochotu vše snášet. Vezmi mé staré emocionální návyky, zautomatizované reakce, hrubou domýšlivost a postoj sebeobrany a učiň mě trpělivou, laskavou, dobrou, věrnou, jemnou a sebeovládající se. Vezmi tvrdost mého srdce a rozboř mé zdi beranidlem svého zjevení. Dej mi nové srdce a stvoř ve mně svou lásku, pokoj a radost (Gal. 5, 22-23). Nejsem schopna učinit se lepší než jsem. Jen ty mě můžeš proměnit.

Ukaž mi, kde je v mém srdci hřích, zvláště, co se týče mého muže. Vyznávám situace, kdy jsem neměla lásku, byla kritická, rozzlobená, otrávená, bez úcty a odpuštění vůči svému manželovi. Pomoz mi odložit všechna zranění, zlost nebo zklamání, která cítím, a odpustit mu tak, jak to děláš Ty – úplně a dokonale, bez ohlížení se zpět. Učiň mě v našem manželství nástrojem smíření, pokoje a uzdravení. Dej nám schopnost dobře komunikovat a zachraň nás z prahu oddělení, kde začíná realita rozvodu.

Učiň mě pomocnicí mého muže, jeho společníkem, zastáncem, přítelem a podporou. Pomoz mi vytvořit pokojný, klidný a bezpečný domov, kam se bude rád vracet. Nauč mě, jak o sebe dbát a zůstat pro něj přitažlivou. Vybuduj ze mě tvořivou a sebevědomou ženu, o které může s hrdostí říct, že je jeho manželkou.

Pokládám všechna svá očekávání u tvého kříže. Uvolňuji svého muže z břemene naplnění mých potřeb v oblastech, kde bych měla hledat naplnění u Tebe. Pomoz mi ho přijmout takového, jaký je, a nesnažit se ho změnit. Vím, že v některých věcech se možná nikdy nezmění, ale zároveň ho uvolňuji k tomu, aby se změnil takovým způsobem, o kterém jsem nikdy nevěřila, že je možný. Ponechávám všechny změny, které musí nastat, ve tvých rukou a plně přijímám, že ani jeden z nás není a nikdy nebude dokonalý. Jenom Ty, Pane, jsi dokonalý, a proto spoléhám na Tebe, že nás budeš zdokonalovat.

Nauč mě, jak se modlit za svého manžela, a učiň mé modlitby opravdovým jazykem lásky. Kde láska odumřela, vytvoř novou. Ukaž mi, co bezpodmínečná láska opravdu znamená, a jak ji vyjadřovat tak, a aby bylo snadné ji vnímat. Vnes mezi nás jednotu tak, abychom se na všem shodli (Am. 3,3). Kéž nám Bůh vytrvalosti a povzbuzení dá, abychom stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše (Řím. 15, 5). Udělej z nás tým, abychom neusilovali o oddělené soutěžící nebo nezávislé životy, ale abychom pracovali spolu, přehlíželi své chyby a slabosti pro vyšší cíle našeho manželství. Pomoz nám usilovat o to, co slouží k pokojki a k vzájemnému duchovnímu prospěchu (Řím 14, 19). Kéž můžeme dosáhnout „plné jednoty smýšlení i úsudku" (Kor. 1, 10).

Modlím se, aby náš závazek Tobě a sobě navzájem sílil a stával se zanícenějším každým dnem. Umožni mému muži, aby byl hlavou naší domácnosti, jak jsi ho stvořil, a ukaž mi, jak ho podporovat a mít k němu úctu, když se chopí této vedoucí pozice. Pomoz mi porozumět jeho snům a vidět věci z jeho úhlu pohledu. Zjev mi, prosím, co si přeje a potřebuje. Ukaž mi potenciální problémy ještě předtím, než nastanou. Vdechni svůj život do našeho manželství.

Učiň mě novým člověkem,Pane. Dej mi novou perspektivu, pozitivní mentalitu a obnovený vztah s mužem, kterého jsi mi dal. Pomoz mi vidět ho novýma očima, s novým uznáním, novou láskou, novým soucitem a novým přijetím. Dej mému muži novou ženu a dej, ať jsem jí já.

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Časopis IN

GIVT

 logo givt

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprhranice@ado.cz