Centrum pro rodinu
Jitřenka Hranice

736239179
cprhranice@ado.cz

MENU

Přínos kurzu:

 • Člověk zjistí, že za své špatné chování nemůže, začíná se uzdravovat, zlepšuje komunikaci, eliminuje špatné návyky.
 • Uvědomila jsem si, odkud mé chyby pramení, jak to můžu změnit, zlepšit. Určitě bych doporučila kurz svému okolí kvůli zlepšení vztahů
 • Poznání, v jakém jsem stylu, rozdíly ve stylech
 • Nastavil mi zrcadlo, více rozumím reakcím partnera. Doporučila bych kurz svým známým, aby se zlepšily vztahy v manželství, aby více rozuměli sobě a přemýšleli nad svým chováním k dětem
 • Nastavilo mi to zrcadlo, nabídlo možnosti, jak řešit své problémy ve vztahu.
 • Hodně jsem se dozvěděla o svém postoji i postoji druhého – proč tak jednáme, a že je v naši moci s tím něco udělat. Dost jsem si uvědomila. Kurz je veden nenásilnou formou, volně, informace jsou podávány srozumitelně
 • Kurz mi pomohl uvědomit si, že některé věci v nás jsou a nejsou to naschvály. Že se manžel začal sám sebou zabývat a připustil, že něco mi může ubližovat. Já si odnáším to, že mám mít víc odvahy. Kurz bych doporučila, protože kdo chce na sobě pracovat, tak mu to moc pomůže.
 • Sdílení, nasměrování
 • Dozvěděla jsem se něco osobě a objasnilo mi to mé chování i příčiny chování ostatních. Vím konečně, jak konkrétně na sobě pracovat!!!
 • Kurz mi nastavil zrcadlo. Doporučuji kvůli sebepoznání a poznání partnera
 • Kurz mi pomohl v pochopení sebe sama a svého chování. Myslím, že tento kurz může pomoci v tom, že se rodina více pozná a nebude tolik zbytečných rozepří.

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Časopis IN

GIVT

 logo givt

2020 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprhranice@ado.cz