Centrum pro rodinu
Jitřenka Hranice

736 239 179
cprhranice@ado.cz

MENU

Projekty - MPSV, město, kraj

y8MIS8MsJY42t7OyQGF47TWMC2lj9ifcZ6tWUzCqQDrPJ 47rdVQCgg 0sEUy95NEVfq2R8                               hranice                         logo-kraje

Činnost naší organizace v tomto rozsahu by se neobešla bez finanční podpory dalších subjektů. Pravidelně od roku 2010 píšeme projekty v rámci dotačního titulu Rodina a zatím se nám každý rok podařilo získat na tyto projekty významnou finanční podporu MPSV. Finančně nás podporuje také Město Hranice a od roku 2016 nás podporuje financemii Olomoucký kraj.

Prostředky využíváme především k navýšení pracovních úvazků, protože obě pracovnice Centra pracují na poloviční úvazek a v této hodinové dotaci nelze zajistit činnost v rozsahu, jaký potřebujeme, a o jaký je zájem. Dále prostředky čerpáme k hrazení lektorného, nákupu nezbytného materiálu, nájmu, cestovného apod. Vždy je však nutné, aby alespoň část nákladů hradili sami uživatelé. Prostředky z MPSV, kraje a Města nelze využít k hrazení pobytu a stravy na ubytovacích akcích.

Přehled projektů od roku 2010:

 • 2010 – Rodino, staň se tím, čím máš být
 • 2011 – Rodino, staň se tím, čím máš být

Tyto dva projekty zahrnovala téměř celou škálu naší činnosti, takže jsme mohli vybavit Klub maminek, pořádat nejen vzdělávací, ale také zábavné akce pro celou rodinu. Byly podporovány i programy pro manželské páry, např. Manželské večery.

Od roku 2012 jsou projekty více orientovány na rodičovské vzdělávání a podporu vztahů v rodinách:

 • 2012 – Dobrý rodič, šťastné dítě, fungující společnost
 • 2013 – Společnost rodině, rodina společnosti
 • 2014 – Společnost rodině, rodina společnosti
 • 2015 – Zdravá rodina, dům na skále
 • 2016 – Zdravá rodina, dům na skále
 • 2017 – Zdravá rodina, dům na skále
 • 2018 – Zdravá rodina, dům na skále
 • 2019 – Zdravá rodina, dům na skále
 • 2020 – Zdravá rodina, dům na skále
 • 2021 – Zdravá rodina, dům na skále
 • 2022 – Zdravá rodina, dům na skále

Více o projektech i naší činnosti najdete ve výročních zprávách.

Bannery

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Časopis IN

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprhranice@ado.cz