Centrum pro rodinu
Jitřenka Hranice

736 239 179
cprhranice@ado.cz

MENU

jsou besedy na témata související s manželskými a rodinnými vztahy. Střídají se krátké přednášky, diskuse, videoukázky, práce samostatná, ve dvojicích i ve skupinách, tvoření, dramatika, hudba, odpovědi na dotazy atd.

Jednotlivé přednášky/besedy začalo Centrum pro rodinu Zlín nabízet školám na podzim 1994 – nejprve pro 8. a 9. třídy ZŠ a pro SŠ, později vyšli vstříc žádostem učitelů 1. stupně a do nabídky zařadili jedno téma pro menší děti. Dalším krokem bylo téma pro každý ročník jiné, aby měli co nabídnout při každoroční návštěvě školy – a od roku 2009 existuje ucelený systém programů pro děti a mládež Etické otázky každého dne. V roce 2012 bylo lektorské školení k tomuto programu akreditováno MŠMT v systému DVPP – dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, č. j. MSMT 5516/2012-25-29.

Zde se můžete podívat na krátkou prezentaci.

Jedná se o programy pro všechny ročníky I. a II. stupně základních škol a základních škol praktických a programy pro střední školy a učiliště; vše je doplněno přednáškou pro rodiče žáků základních a mateřských škol.

Programy pro děti a mládež jsou tematicky sestavené podle čtyř programových řad, které se opakují v každém ročníku (u menších dětí jsou některá témata sloučena):

  1. Jak si poradit se životem (kdo jsem a jaký mám být) – rozvoj vlastní osobnosti

  2. Člověk mezi lidmi – mezilidské vztahy

  3. Na cestě za láskou – partnerské, manželské a rodinné vztahy

  4. Tudy cesta nevede (a jak to má být správně) – prevence sociálně-patologických jevů

Programy probíhají zpravidla v prostorách školy. Každé setkání trvá dvě vyučovací hodiny; střídají se krátké přednášky, diskuse, videoukázky, práce samostatná, ve dvojicích i ve skupinách, tvoření, dramatika, hudba, odpovědi na dotazy atd.

Cílem programů pro I. stupeň ZŠ je motivovat děti k dobrým vztahům k ostatním lidem kolem nich (v rodině, ve škole i jinde), které jsou založené na vzájemné úctě a respektu k sobě samému i k druhým. Postupně se zaměřují na * jednání * mluvení * myšlení * postoje a * vztahy mezi mužem a ženou (na všech úrovních osobností vč. sexuality).

Na tyto základní programy pro první stupeň ZŠ navazují další programy pro II. stupeň ZŠ, které znovu (ale na vyšší úrovni) prohlubují a posilují všechny tyto osobnostní a vztahové dovednosti a otevírají i některá další důležitá témata.

Program pro středoškoláky shrnuje nejdůležitější poznatky a motivuje k sebevýchově a rozvíjení zodpovědnosti, odvahy čelit problémům, respektu k druhým a dalších schopností, které mladým lidem umožní žít v dospělosti v trvalých a funkčních manželských vztazích a připravit se správně na svou budoucí rodičovskou úlohu.

Beseda pro rodiče má posluchače povzbudit ke správnému vztahu k dětem tak, aby vychovali lidi se zdravým sebevědomím a zároveň ohleduplné k druhým a schopné převzít časem zodpovědnost za sebe i za svou novou rodinu.

Besedy v CPR Hranice vede lektorka Lenka Pchálková. Zájemci si je mohou objednat na tel. č. 775 153 652 nebo na e-mailové adrese:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vybíráme příspěvek na dopravu a materiály 10 Kč na žáka nebo 150 Kč za třídu.

Podrobnější rozpis:

1. třída ZŠ: Já, moji kamarádi a moje rodina
A1 - Já a moji kamarádi; A2 - Já a moje rodina

2. třída ZŠ: Mluvíme a nasloucháme, a přitom se rádi máme
B1 - Jak spolu mluvíme; B2 - Nad rodinným albem

3. třída ZŠ: Zdravé myšlenky - zdravé vztahy
C1 - Myšlenky a vztahy; C2 - Máme doma miminko

4. třída ZŠ: Můžu se stát hrdinou?
D1 - Moje vzory, úspěch a neúspěch; D2 - Jak se bránit nátlaku;
D3 - Od prvního setkání k nové rodině

5. třída ZŠ: Dítě na cestě k dospělosti
E1 - Od dětství k dospělosti; E2 - Rozdíly a pochopení mezi lidmi;
E3 - Jak nám rodiče dali největší dar

6. třída ZŠ: Dozrávám v osobnost
F1 - Dimenze mojí osobnosti; F2 - Kompas v nás;
F3 - Rodinná pravidla; F4 - Správná a špatná výživa

7. třída ZŠ: Moje místo v životě a mezi lidmi
G1 - Životní cíle a prostředky; G2 - Lidé kolem mě;
G3 - Druhy lásky; G4 - Emoce a jak si s nimi poradit

8. třída ZŠ: Zdravá osobnost a zdravé vztahy
H1 - Osobnost a řizpůsobování druhým; H2 - Povaha, charakter a vztahy;
H3 - Jak najít toho pravého; H4 - Násilí a hranice ve vztazích

9. třída ZŠ: Na životní křižovatce
I1 - Světové názory a můj směr; I2 - Rozdílnost a tolerance;
I3 - Láska a plánování rodiny; I4 - Rizika „špatného sexu"

studenti SŠ a SOU: Na prahu „dospělého života"
J1 - Můj život, čas, cesta a cíl; J2 - Já, ty a my;
J3 - Láska: dar vzájemný, dar předávaný; J4 - Vztahy: radost i problém

Pořádáme i besedy pro rodiče žáků školy.

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Časopis IN

GIVT

 logo givt

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprhranice@ado.cz