Centrum pro rodinu
Jitřenka Hranice

736 239 179
cprhranice@ado.cz

MENU

 

Hlavním posláním děkanátního střediska Centrum po rodinu Jitřenka Hranice je podpora rodiny, upevňování manželských a rodinných vztahů, zvyšování rodičovských kompetencí a výchova dětí a mládeže ke stabilním partnerským vztahům a zodpovědnému rodičovství.

K tomu patří i podpora rodiny a hájení jejich potřeb ve společnosti. Podporujeme také úctu k životu a důstojný život od početí do přirozené smrti.

HLAVNÍ CÍLE NAŠÍ ČINNOSTI:

upevňování manželství a podpora manželských a rodinných vztahů.

chceme přispět ke stabilitě manželství, prohlubování rodinných vazeb. Stabilní a láskyplné prostředí rodiny je nejdůležitějším předpokladem pro dobrou výchovu a zdárný vývoj dětí a mladých lidí.

Jak?

Vzdělávání

 • Děti a mládež: vstupy do škol, besedy pro mládež, příprava snoubenců
 • Manželské páry : Kurs Manželské večery, podpora manželských společenství, besedy, Kurs Přirozeného plánování rodičovství.

Poradenství

 • základní poradenství v otázkách rodinných vztahů a pastorační rozhovory
 • zprostředkování odborných konzultací.

pomoc jedincům v duševním a duchovním růstu

a to mužům, ženám i mladým lidem, aby nacházeli odpovědi na důležité životní otázky a zdravým sebevědomím a duševní pohodou zvládali co nejlépe své životní role.

Jak?

 • duchovní obnovy a přednášky
 • vzdělávání žen
 • vytváření zázemí a prostor pro vzájemná setkávání a modlitební společenství

pomoc rodičům při výchově dětí

Jak ?

 • Vzdělávání - kursy a přednášky pro rodiče
 • setkávání - podpora žen na RD, Klub maminek na RD, odpolední Klub maminek
 • programy pro děti - možnost hlídání dětí, tábory

pomoc v upevňování vzájemných vztahů v rodině

nabízet prostor pro společně prožitý čas pro celou rodinu a také pro vzájemné setkávání rodin spolu.

Jak ?

 • Víkendové pobyty, tvořivé programy, poutě, vycházky a jiné programy pro rodiny.

podpora rodin ve společnosti a podpora úcty k životu

Jak?

 • vzdělávací a informační články v tisku a na našich webových stránkách
 • spolupráce s místním zastupitelstvem našeho města a okolních obcí
 • spolupráce s Národním centrem pro rodinu a jinými prorodinnými organizacemi

Jsme členy Rodinného svazu a zapojujeme se do celonárodních kampaní Národní týden manželství /NTM/ a Týden pro rodinu /TPR/.

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Časopis IN

GIVT

 logo givt

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprhranice@ado.cz