Centrum pro rodinu
Jitřenka Hranice

736239179
cprhranice@ado.cz

Pro rodiny

Rodina nejsou jen rodiče a děti. Do rodiny patří určitě i prarodiče a širší rodiny. Do naší velké rodiny Církve patří i ti, jejichž děti odrostly, co žijí sami, prostě všichni, kteří aspoň trochu členy této velké rodiny být chtějí. Proto na naše akce zveme všechny zájemce, zvláště na akce, které nemají specifické zaměření na určitou skupinu.

Informace o soutěži poklady naší rodiny

Modlíme se za rodiny

Každý pátek večer věnujeme modlitbu Páně, Růženec či jinou modlitbu za obnovení Božího řádu v rodinách. Přidejte se :-).

Společné stanovisko NCR i Rodinného svazu k Istanbulské úmluvě

Prohlášení Národního centra pro rodinu a Rodinného svazu ČR k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy

Číst dál...

Podkategorie

  • Poutě

    Každý rok 8. května (není-li tento den zrovna neděle, to se pouť přesouvá na sobotu) vyrážíme na pěší pouť za rodiny spolu s děkanátem Přerov. Cílem je bazilika P. Marie na Svatém Hostýně, kde je za naše rodiny sloužena mše svatá. Na konci prázdnin se také společně scházíme na Arcidiecétní pouti rodin a učitelů na Svatém Hostýně.

    Počet článků:
    1

2019 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprhranice@ado.cz